Get Appointment

 • contact@fizcon.com
 • +(123) 456 7890
Kurslar

Kurs 3: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Kursu

Eğitimciler

Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Çiğdem
Doç. Dr. Duygu Gözen
Prof. Dr. Sevil İnal
Doç. Dr. Serap Balcı

Kurs Süresi: 09:00-17:00 arası
Kurs Tarihi: 9 Aralık 2020
Kurs Salonu: Magnesia I - JW Marriott Ankara
Kurs Ücreti: 500 TL
Kontenjan: 20 katılımcı

Kursun Amacı

Kursa katılan hemşirelere; bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulamaları, bu uygulamaların bebekler üzerindeki sonuçları ve hemşirenin bu uygulamalardaki rolü hakkında bilgi kazandırmaktır.

Kursun Hedefleri
Kursta Pediatri ve Yenidoğan hemşirelerinin;
 • Sinaktif teoriyi, bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım ve sonuçlarını,
 • enidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin fiziksel çevresinin düzenlenmesini,
 • Bebeğe verilecek uygun pozisyonu,
 • Bebeğin uyku-uyanıklık durumunu ayırt ederek, ona uygun bakım vermeyi,
 • Bebeğin kendi kendini sakinleştirmesi için nasıl destekleneceğini,
 • Kanguru bakımının anne-baba-bebek açısından yararlarını,
 • Bebeğin bakımına katılımında aile bireylerinin desteklenmesinin ve aile merkezli bakımın önemini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Kurs İçeriği
 • Sinaktif teori ve yenidoğanın değerlendirilmesi
 • Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Sonuçları
 • Fiziksel çevrenin düzenlenmesi
 • Uygun pozisyonun sağlanması
 • Uyku-uyanıklık düzeninin sağlanması
 • Kendi kendini sakinleştirme
 • Kanguru bakımı
 • Ailenin bakıma katılımının sağlanması
 • Gestasyon haftalarına göre bebeğin gelişimsel bakımının planlanması
 • Ağrının değerlendirilmesi

Değerlendirme

Çoktan seçmeli toplam 25 sorudan oluşan test (100 puan üzerinden) kurs öncesi ve sonrası kursiyerlere uygulanacaktır.

Kurs sonunda katılımcılara “YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞİMSEL BAKIM” kursuna katılım belgesi” verilir. Katılım belgesinde kurs süresi ve kursta yer alan konular belirtilir.